Ramavtal för digitalt trygghetslarm

Ett nytt ramavtal för trygghetslarm gällande personer med funktionsnedsättningar är nu klart.
Det meddelar SKL Kommentus Inköpscentral, som slutit avtal med tre leverantörer: Doro Care AB, Tunstall AB och Zafe Care Systems AB. Många kommuner kan nu börja ersätta de analoga larmen med de mer säkra digitala trygghetslarmen.
– Vi hoppas att ramavtalet nu blir det stöd i teknikskiftet mellan analoga och digitala trygghetslarm som både kommuner och regeringen förväntat sig. Med den nya tekniken blir säkerheten i larmkedjan högre och skapar större trygghet för både brukare, anhöriga och personal, uppger Conny Callin, marknadschef SKL Kommentus, för OFFENTLIGA AFFÄRER.
Ramavtalet ska förutom att bidra till en smidigare övergång i teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm också möta kommunernas mest grundläggande behov i samband med övergången. De nya larmen behövs i takt med att de analoga larmen ska ersättas. De digitala larmen är säkrare än de analoga och kommer också arbetsmässigt avlasta kommunens servicepersonal.
Det nya ramavtalet är en uppgradering av tidigare ramavtal där kvalitén i de leveranser som en av leverantörerna levererade var undermålig. Ramavtalet var planerat att vara klart i februari men stoppades av leverantören Neat som överprövade tilldelningsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Rätten har sedan i beslut den 26 september inte funnit stöd för Neats klagan.
Fyra olika tjänster
Ramavtalet omfattar följande tjänster:

  1. Hela larmkedjan där leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.
  2. Larmkedjan exklusive kommunikation där leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation.
  3. Separata trygghetslarm där kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.
  4. Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning) där leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

Samtliga kommuner har nu rätt att använda ramavtalet för sina köp av trygghetslarm under de kommande tre till fyra åren. På SKL Kommentus Inköpscentrals pågående ramavtal har 91 kommuner köpt trygghetslarmstjänster för 45 miljoner kronor under första halvåret 2016.
Fakta om Trygghetslarm
Trygghetslarm är ett larm som är kopplat till brukarens telefon och används när man oförutsett behöver påkalla hjälp, dygnet runt, vid fall eller sjukdom. Trygghetslarm är i första hand avsedda för personer äldre än 65 år och för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Larmen bidrar till en ökad trygghet för de som bor kvar hemma.
OFFENTLIGA AFFÄRER söker även leverantör för en kommentarer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *