Rapport om upphandlingens utmaningar

Med en ny rapport, baserad på djupintervjuer med företrädare för enskilda medlemsföretag, vill Almega konkretisera företagens erfarenheter och även deras syn på vad som karaktäriserar väl genomförda upphandlingar. 

Den 21 april 2022 lanserade Almega rapporten ”Så vill tjänsteföretagen förbättra offentliga upphandlingar”. För att uppmärksamma och sprida innehållet höll Almega ett seminarium i Stockholm kring temat.

Deltagare på Almegas seminarium den 21 april 2022. Foto: Magnus Johansson/Företagarna.

– Jag tycker att det blev ett intressant seminarium. De medverkande i panelsamtalet gav mycket tänkvärda reflektioner utifrån sina respektive verksamheter. Och vi var alla rörande eniga om att det behövs mer dialog för att utveckla den offentliga upphandlingen, uppger Ulrica Dyrke för OFFENTLIGA AFFÄRER.  Hon är jurist och upphandlingsexpert på Almega och har bearbetat och sammanställt intervjuerna som gjorts till rapporten.

Hon anser vidare att dialog är nyckeln till att uppnå genomtänkta upphandlingar som kan förena den upphandlande myndighetens behov och marknadens möjligheter. Till nytta för oss alla i samhället.

Vilka är de största utmaningarna för tjänsteföretagen?
– Generellt sett så är den mest framträdande utmaningen för tjänsteföretag kopplad till offentlig upphandling att det upplevs vara för stort prisfokus på bekostnad av kvalitet. Men det finns även utmaningar med omfattande och irrelevant kravställande samt krånglig upphandlingsprocedur och formalia.

Enligt Ulrica Dyrke vill Almega utveckla den offentliga upphandlingen i dialog med såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Organisationen arbetar för att fler tjänsteföretag ska kunna delta på denna marknad och bidra till att utveckla de offentliga tjänsterna, till nytta för medborgarna.

Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert, Almega.

Väl genomförda upphandlingar ger förutsättningar för tjänsteföretag att bidra till att stödja och utveckla de offentliga tjänsterna, till nytta för medborgarna. Dock upplever många tjänsteföretag utmaningar med att delta i offentlig upphandling, heter det på Almegas webbplats.

Många medverkande
På torsdagens seminarium medverkade förutom Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert, Almega, även flera företagare som intervjuats i rapporten; Lina Fransson, vd, Skåningegårdsgruppen, och Claudiu Deak, chef affärsutveckling och anbud, Academedia. Upphandlingsmyndigheten företräddes av Maria Öhman, projektledare. Från Almega medverkade även Andreas Åström, näringspolitisk chef. Moderator var Bo Nordlin, grundare av Inköpsrådet och Upphandling24. Djupintervjuerna med företrädare för enskilda medlemsföretag som finns i rapporten har genomförts av Bo Höglander.

Ta del av hela rapporten här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *