Rationell upphandlingsstrategi lanserad

Advokatfirman Lindahl har lanserat den rationella upphandlingsstrategin, ett komplement till regeringens nationella upphandlingsstrategi.
Regeringens nationella upphandlingsstrategi, med sju strategiska inriktningsmål för den offentliga upphandlingen, infördes av regeringen under 2016. Vid ett seminarium i OFFENTLIGA AFFÄRERS tält i Almedalen, Visby, lanserades en alternativ strategi, den Rationella upphandlingsstrategin, som har affären i fokus.
Medverkande från Advokatfirman Lindahl var Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg, och Catharina Piper. Några timmar tidigare hade civilminister Ardalan Shekarabi intervjuats om regeringens nationella upphandlingsstrategi och gett en lägesrapport angående de sju inriktningsmål som ska ge myndigheterna klarhet i den nationella upphandlingsstrategin.
Kommersiell hållbarhet
I inledningen till dokumentet heter det: ”Vi har tagit fram den Rationella upphandlingsstrategin för att öka kunskapen inom den offentliga sektorn om behovet av att fokusera på hållbarheten i avtalet rent kommersiellt sett. Därmed kan vi med vår specialistkunskap bidra till bättre offentliga kommersiella avtal och till att öka möjligheterna att skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt.”
De sju inriktningsmålen i Den rationella upphandlingsstrategin är följande.
1 Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en kommersiellt god affär
2 Effektiv och rättssäker offentlig upphandling
3 Rätt krav
4 Kraven och de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna
5 Affären i fokus
6 En väl fungerande konkurrens
7 Behovsstyrt ramavtalsavrop
Dokumentet kan beställas från Advokatfirman Lindahl.
Bilden: Helena Rosén Andersson, initiativtagare till den Rationella upphandlingsstrategin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.