Rätt lägga miljarder på trygghet

Säkerhetsföretag har en viktig roll att spela i kommunernas trygghetsarbete, menar Li Jansson, branschchef och vid vd på Säkerhetsföretagen.
I ett inlägg i Dagens Samhälle pekar hon på att auktoriserade säkerhetsföretag har säkerhet som kärnverksamhet, vilket inte kommunerna har.
”Utöver expertkunskap kan säkerhetsföretag lättare hantera variationer i bemanning. Genom upphandling får kommunen också tillgång till branschens partsgemensamma arbetsmiljö- och utbildningsarbete som tas fram tillsammans med Transportarbetarförbundet.”, hävdar Li Jansson.

4,4 miljarder till säkerhet
Enligt ny statistik från Upphandlingsmyndigheten uppgick de totala utbetalningarna från stat, kommun och landsting år 2017 till 4,4 miljarder för säkerhet. Under 2017 minskade utbetalningarna jämfört med 2016. Det är en svag inbromsning från 2015 till 2016 då offentlig sektors köp av säkerhet ökade med 18 procent på grund av Migrationsverkets behov under flyktingkrisen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *