ReadSoft tecknar avtal värt 2,9 MSEK med ledande livsmedelsproducent angående automatisk fakturahantering

En livsmedelsproducent med verksamhet över hela Nord- och Sydamerika har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att få bättre kontroll, insyn och  snabbare processhantering jämfört med deras tidigare pappersbaserade fakturahanteringsprocess. Avtalet är värt 2,9 MSEK och tecknades under andra kvartalet 2013.

Det globala och ledande livsmedelsföretaget arbetade med en långsam och personalintensiv manuell process och letade därför efter en automatisk fakturahanteringslösning som kan skapa en  bättre kontroll över bolagets fakturaprocess. Kunden strävade specifikt efter att eliminera papper för att istället kunna hantera fakturorna elektroniskt för att på så vis få en bättre kontroll över sin administration, samt för att kunna spåra fakturorna genom hela hanteringsprocessen.

Kunden letade efter ett fakturahanteringssystem som inte är beroende av papper och som är helt integrerat i SAP. Bolaget valde ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk  fakturahantering för att eliminera sina manuella rutiner och för att öka sin fakturahanteringsprestanda. Tillsammans med ReadSofts helhetslösning för automatisk fakturahantering, får företaget insyn och kontroll över sin fakturahanteringsprocess vilket ger dem snabbare och billigare finansiella transaktioner.

-Det papperslösa kontoret är fortfarande långt ifrån verklighet för många organisationer idag som fortsätter att manuellt hantera fakturor genom hela sin process och som därför förlorar  mycket tid och potentiella kostnadsbesparingar, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef på ReadSoft. Automatisk fakturahantering erbjuder en möjlighet för dessa organisationer att effektivisera sina processer med en teknologi som är helt integrerat i deras befintliga affärssystem, vilket ger dem långsiktiga effektivitetsvinster, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-06-18 kl 10:00.

Källa: Readsoft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *