Regeringen bör underlätta energi­effektivisering

IVA har identifierat ett antal hinder på vägen mot ett energieffektivare samhälle. Genom att bland annat anpassa kraven för gamla byggnader samt tillåta hyreshöjningar vid energieffektivisering kan incitamenten ökas.

IVA menar att visionen bör vara att minska energianvändningen i byggnader med 50 procent till 2050.

– De flesta av dagens byggnader kommer sannolikt att användas även om 100 år, så det långsiktiga behovet av ökad resurshushållning är mycket viktigt, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

För att nå dit krävs en koppling mellan detta långsiktiga mål och de regler och styrmedel som i praktiskt arbete påverkar ägarnas agerande. Projektrapporten från IVA, Ett energieffektivt samhälle, listar ett antal behov:

Skärpta byggregler vid ombyggnad och nybyggnad, med krav på energieffektiviseringsåtgärder
Anpassning av bevarandekraven och undersök målkonflikter mellan arkitektoniska krav och energieffektiviseringskrav
Skärpta energideklarationer
Omvärderad hyresreglering, så även energieffektiviserande åtgärder kan utgöra grund för hyreshöjningar
Utredning av en kreditriskförsäkring för energieffektivisering, så även fastighetsägare med svag ekonomi kan investera i behövliga åtgärder
Kunskaps- och erfarenhetsspridning genom demonstrationsprojekt
Nationellt kompetenslyft inom energieffektivt byggande
Inrättande av ett renoveringscentrum
Forsknings- och utvecklingsprogram inom energieffektivisering av bebyggelsen

För att åstadkomma dessa stora förändringar anser IVA att arbetet behöver börja omedelbart och att regeringen håller en hög ambitionsnivå.

– Bland annat anser vi att regeringen bör visa sin ambition genom att skyndsamt återinföra det tydliga miljömålet om 50 procents ökad energieffektivisering i Sveriges byggnader till 2050, säger Per Westlund, arbetsgruppsordförande i IVA-projektet.

Energin som används i Sveriges byggnader motsvarar nästan 40 procent av den totala energianvändningen i landet. Den kostar dessutom användarna hela 150-200 miljarder kronor per år.

Källa: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *