Regeringen lanserar Färdplan upphandling

I valrörelsens slutskede presenterar regeringen Färdplan upphandling. Det är första gången som en svensk regering pekar ut färdriktningen för att skapa en upphandling i världsklass som kan bidra till bättre miljö, stärkt social hänsyn och fler innovationer, samtidigt som svenska folket får bättre valuta och mer välfärd för skattepengarna.
Det skriver näringsminister Annie Lööf (C ) och civilminister Stefan Attefall (KD) i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Den offentliga sektorn måste vara föregångare när det  handlar om att ta hänsyn till miljön, sociala värden och att främja nya innovationer, hävdar ministrarna.
De pekar också på att ”en omfattande reformagenda” påbörjats av regeringen. Gränserna för direktupphandling har höjts betydligt. En ny lagstiftning som bland annat ska tydliggöra hur man kan ställa bland annat miljö och djurskyddskrav håller på att tas fram. En annan utredning ser över hur det stora antalet överprövningar kan minska.
Färdplan upphandling betonar den offentliga upphandlingens strategiska betydelse för Sverige. Upphandling är viktigt för att skapa tillväxt och ökad sysselsättning men också för att bidra till ett hållbart samhälle och behöver därför användas strategiskt.
För högre kvalitet i upphandlingar behöver vi ställa krav och följa upp. Det är viktigt med en god inköpskompetens och avtalsförvaltning. Kvalitetsaspekter är viktiga inom vård- och omsorgsområdet men också möjligheten att framtagna miljökriterier kopplar till miljökvalitetsmål.  I miljökriterierna ingår också djurskyddskrav, och därför kommer det nu också att finnas stöd för att ta hänsyn till djurskyddet i samband med upphandlingar.

0 thoughts on “Regeringen lanserar Färdplan upphandling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *