Regeringen lovar hålla ny tidsram

Den nya tidsramen håller. EU-direktiven om offentlig upphandling ska vara införlivade i svensk rätt vid årsskiftet. Det uppger regeringen som alltså håller fast vid tidsramen.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågan direkt till regeringskansliet och civilminister Ardalan Shekarabi. Regeringens fortsatta linje är att den nya tidsgränsen gäller med ett ikraftträdande den 1 januari 2017.
Ardalan Shekarabis pressekreterare Peter Skeppström meddelar att det nu inte finns något som talar för ytterligare en försening. Under sommaren kommer propositionen att läggas fram. När det gäller den senareläggning av införlivandet av EU-direktivet som redan är ett faktum (från 18 april 2016 till 1 januari 2017, red:s anm.) så påpekar Peter Skeppström att samma sak hänt på flera områden, ”av samma goda skäl”.
– Det är bättre att det blir rätt än att det blir hafsigt och slafsigt, tillägger Peter Skeppström.
Lagrådet har knappast skyndat på processen. Det tog hela åtta månader för de meriterade juristerna att granska lagförslaget och därefter konstatera att regleringen blir svåröverskådlig ”och därmed svår att tillämpa redan genom sin omfattning”.
Enligt Upphandlingsmyndigheten innebär förseningen att nuvarande lagar fortsätter att gälla efter den 18 april, men att tillämpningen och tolkningen av reglerna i vissa fall kommer att påverkas.
Läs mer om införlivandet de nya EU-direktiven i svensk rätt, bland annat om vad som gäller angående direkt effekt, i Offentliga Affärer nr 2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *