Regeringen tar inte ansvar för SOS Alarm

Det tar längre tid för ambulansen att komma fram idag än för några år sedan och antalet anmälningar till Socialstyrelsen ökar. Det konstaterar Riksrevisionen som kritiserar staten för bristande styrning av SOS Alarm, som man äger till 50 procent.

Riksrevisionen har granskat om statens insatser bidrar till en effektiv och säker larmkedja för ambulanssjukvård. Granskningen gäller det som händer från det att en person ringer 112 till dess att en ambulans är framme på plats.

Landstingen har ingen enhetlig mätning av hur snabbt ambulanserna är framme på plats hos patienten. Målen för hur snabbt en ambulans ska nå större delen av befolkningen varierar också, liksom kraven på ambulanspersonalens kompetens. Statens ansvar är att sätta ramarna för verksamheten och följa upp att den fungerar enligt lagens krav på tillgänglighet och god vård.

– Socialstyrelsen bör ta ett större ansvar genom att utfärda riktlinjer och föreskrifter och mer systematiskt följa upp att den som behöver ambulanssjukvård får det. Regeringen bör följa upp att Socialstyrelsen använder alla sina befogenheter för att öka effektiviteten och kvaliteten i larmkedjan. Det är viktigt för patienternas trygghet, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Staten har det yttersta ansvaret för att styra, kontrollera och följa upp att larmkedjan i ambulanssjukvården fungerar på ett effektivt och säkert sätt. Socialstyrelsen har ansvar för att utfärda föreskrifter för ambulanssjukvården och bedriva tillsyn. Sedan hösten 2011 är SOS Alarm Sverige AB inte längre den enda aktören för alarmering och dirigering av ambulans.

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *