Regeringen trappar upp sitt e-ngagemang

Senare i höst väntas Anna-Karin Hatts e-förvaltningsstrategi, men redan nu har vissa initiativ presenterats. Och regeringen trappar upp engagemanget, och tar delvis över facklan från landstingen.

Hur ska Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter? Det är titeln på Henrik Ishiharas framförande under e-Förvaltningdagarna. Han är politiskt sakkunnig hos IT-minister Anna-Karin Hatt på Näringsdepartementet.

– Om vi verkligen ska dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter är olika former av e-tjänster a och o. Däremot måste det inte nödvändigtvis vara det offentliga som står bakom. Minst lika viktigt är det att vi ser till att det finns bra förutsättningar, genom att använda oss av öppna standarder, tillhandahålla öppna data och standardiserade gränssnitt, säger Henrik Ishihara.

Regeringens höstbudget innehåller extra anslag till e-förvaltningsfrågorna – 10 miljoner kronor extra vilket ger en sammanlagd budget för 2013 på 38,5 miljoner kronor.

Satsningarna går till projekt som exempelvis e-legitimation och e-beställ, men även för att dra igång nya förstudier till e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. IT-minister Anna-Karin Hatt lovar att satsningarna kommer att sättas i sitt sammanhang senare i år när hon ska presentera regeringens nya strategi för e-förvaltning.

Vi får vänta på besked
Arbetet med denna e-förvaltningsstrategi pågår för fullt och därför är Henrik Ishihara förtegen i svaren på några av våra frågor, men viss försmak har trots allt redan presenterats av regeringen.

Där ingår bland annat beslutet om att alla myndigheter med mer än 50 anställda ska införa e-beställningar under nästa år, vilket man beräknar ska spara 3,2 miljarder kronor över en nioårsperiod. Skatteverkets arbete med Mina meddelanden, har också resulterats i ett regeringsuppdrag att fortsättningsvis driva och ansvara för tjänsten. Mina meddelanden ska vara en gemensam infrastruktur för digital och säker myndighetspost till privatpersoner, företag och andra organisationer.

Portalen Öppnadata.se väntas också ingå i e-förvaltningsstrategin. Öppnadata.se ska bli en innovationsportal som underlättar för de som vill bygga produkter och tjänster, till exempel i form av appar, baserat på de öppna data myndigheter sitter på. Portalen ska ha tre huvudsakliga funktioner, en gemensam tjänstekatalog för publicerade öppna datakällor, en öppen katalog med de tjänster och appar som har utvecklats med hjälp av resurser från tjänstekatalogen samt en gemensam utvecklingsmiljö för utvecklare.

En första pilotversion av den tekniska plattformen ska finnas publicerad i slutet av 2012 och sedan vidareutvecklas fram till 2014.

Personligt hälsokonto
I budgetpropositionen presenterades också planerna på en plattform för personliga hälsokonton, i statlig regi. Landstingen har under ett par års tid arbetat med Mina vårdkontakter, men alla landsting har inte satsat lika mycket varför tjänsten varierar stort i landet.

En statlig satsning ska garantera samma tjänst till alla medborgare – som vill. Varje invånare beslutar själv om vilken information som ska finnas tillgänglig på hälsokontot.

Ett fullt utbyggt personligt hälsokonto ska finnas tillgängligt under 2014. Regeringen avser att under 2013 avsätta 40 miljoner kronor och därefter 100 miljoner kronor per år för detta ändamål.

Vad landstingen anser om att staten tar över initiativet med elektroniska hälsotjänster framgår inte.

Finns det något du skulle vilja uppmana landets alla kommun- och landstingspolitiker?

– Om vi verkligen ska bli en digital nation att räkna med, då hänger väldigt mycket på att kommun-, landstings/regionpolitiker och myndighetschefer tar sitt ansvar. Vårt arbete syftar till att vi ska få offentliga e-tjänster som bidrar till en enklare vardag för medborgare och företag, en öppnare och mer innovativ förvaltning och en effektivare förvaltning som ger oss mer i utväxling för våra skattemedel. Ska vi kunna uppnå detta måste alla vara med och bidra.

Vilka är de mest – enligt din personliga mening – intressanta projekten på gång inom svensk e-förvaltning just nu?

– Jag vill väl egentligen inte välja eftersom de alla är viktiga, men om jag måste välja något så blir det nog öppnadata.se, portalen som Vinnova har fått i uppdrag att ta fram. Jag är övertygad om att många nya jobb och företag kan komma till om vi kan bli bättre på att tillhandahålla öppna data.

Finns den någon e-tjänst från myndighet/kommun/landsting som du som privatperson skulle önska dig?

– En app som varnar mig om jag går in i en restaurang med allvarliga hygienproblem vore inte helt fel, säger Henrik Ishihara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *