Regeringens satsning Digitala steget presenteras

It- och energiminister Anna-Karin Hatt har presenterat Digitala steget, en satsning som främjar samverkande och smarta e-tjänster. Presentationen skedde i samband med ett seminarium om framtidens e-förvaltning, som anordnades av eGovLab i samarbete med Näringsdepartementet.
Syftet med Digitala steget är att vardagen ska bli en enklare inom ett antal områden, så som byggande, hälsa, föräldraskap och arbete, samtidigt som myndigheterna kommer spara pengar genom att de jobbar mer effektivt. Det ska ske genom att myndigheter samverkar över myndighetsgränserna för att ge bättre service till privatpersoner och företag. Satsningen kommer att genomföra regeringens e-förvaltningsstrategi Med medborgaren i centrum och pågår mellan 2015 och 2020.
Mitt Sverige
Under 2015 påbörjas ett projekt som heter Mitt Sverige. Projektet ska bland annat ta fram en app som ska ge medborgare och företagare tillgång till den offentliga sektorns samlade utbud av mobila e-tjänster. Tjänsten kommer att innehålla grundläggande tjänster för identifiering, myndighetspost och kriskommunikation.
Ny organisation
En myndighet per område får i uppdrag att föreslå hur det offentliga kan förenkla vardagen med hjälp av digitala lösningar utifrån en livssituation. Det finns redan bra exempel på hur myndigheter istället för den egna verksamheten har satt medborgaren i centrum.
Myndighetscheferna för de utvalda myndigheterna bildar tillsammans med kommunrepresentanter ett strategiskt råd som samverkar nära med Regeringskansliet. Rådet ska säkerställa nödvändig styrning, finansiering och uppföljning. Ekonomistyrningsverket (ESV), Statskontoret och Vinnova får stabsuppgifter att stödja och följa upp Digitala steget.
Läs mer på regeringens webbplats:
Digitala steget sätter medborgaren i centrum
Källa: E-delegationen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *