Regeringens upphandlingsstrategi klar

Regeringens utlovade nationella upphandlingsstrategi är klar. Den lanserades den 30 juni 2016. Målet är att få fler myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet, heter det.
I samband med lanseringen av upphandlingsstrategin ges Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att arbeta för att strategin får genomslag. Det handlar bland annat om att informera och vägleda myndigheter samt följa upp hur strategin påverkar inköpsarbetet.
– Vi får ett uppdrag, bekräftar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek för OFFENTLIGA AFFÄRER och avslöjar att strategin omfattar åtta punkter som visar vad regeringen vill prioritera.
Nationella upphandlingsstrategin är en del av regeringens arbete för att utveckla de offentliga upphandlingarna i Sverige. Syftet med strategin är att stimulera myndigheter och enheter att använda upphandling som ett verktyg för att åstadkomma positiva effekter i den egna verksamheten och i samhället i stort. Det kan till exempel handla om att främja en sund konkurrens på marknaden, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt stimulera innovation och utvecklingen av nya varor och tjänster.
– Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för omkring 625 miljarder kronor varje år. Det är pengar som, om de används strategiskt, kan göra stor skillnad i samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
”Ska fungera som ett stöd”
Strategin riktar sig till företrädare och medarbetare vid myndigheter, kommuner och landsting och ska fungera som ett stöd i deras arbete. Ardalan Shekarabi lyfter även fram leverantörer som en viktig målgrupp för upphandlingsstrategin.
– I strategin tydliggör vi regeringens prioriteringar på området. Det innebär att det blir lättare för leverantörerna att veta vilka krav vi vill ställa och det underlättar dialogen mellan näringslivet och det offentliga, säger han.
Under Almedalsveckan i Visby den 3-7 juli 2016 deltar civilministern i OFFENTLIGA AFFÄRERS seminarium Så ska Sverige bli bäst på offentlig upphandling. Det hålls tisdagen 5 juli kl. 16.15 i tältet på Strandgatan 4. Den nationella upphandlingsstrategin blir ett av de ämnen som kommer att ventileras.
Här kan du se regeringens film om nationella upphandlingsstrategin. 
Bilden: Regeringsbyggnaden Rosebad i Stockholm. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *