Statistikdatabas – bra första steg

Regeringen har fattat beslut om ett förslag där man vill ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ansvara för en statistikdatabas med uppgifter om annonserade upphandlingar.
Konkurrensverket ska ansvara för att annonsdatabaserna registreras och utöva tillsyn över dem. Statistiken ska samlas i en nationell statistikdatabas för upphandling hos Upphandlingsmyndigheten.
– Vi ska höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen. Förslaget är ett viktigt steg för att vi ska få säkra uppgifter om hur våra skattepengar används och för att vi ska kunna följa hur den nationella upphandlingsstrategin tillämpas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
”Inte tillräckligt”
Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, välkomnar beslutet men anser inte att det är tillräckligt. I en debattartikel i Dagens Industri (2019-06-04) menar hon att det är ett bra första steg som dock måste följas av insamling av statistik av inköpsvärden.
– Inköpsvärden visar hur stora belopp som i praktiken betalas ut och till vilka leverantörer. Det leder till möjligheten att ta fram nationell statistik som ger svar på vem som köper vad, av vem och för hur mycket, framhåller Inger Ek.
Stor efterfrågan
Hon slår fast att det finns en stor efterfrågan på kvalitetssäkrad statistik från näringsliv, offentlig sektor, medborgare och akademi.
– Statistiken ska vara öppen och tillgänglig och kunna användas av alla intressenter utan hinder och begränsningar. Det skapar förutsättningar för ökad kunskap och ger underlag för att utveckla samhälle och näringsliv, slår Inger Ek fast.
Förslaget är alltså ett mycket bra första steg, som ger förutsättningar för en relevant och tillgänglig statistik om de upphandlingar som annonseras i Sverige, menar hon.
Rätt till insyn
– Svenska folket har rätt till insyn. Det är ytterst en fråga om tillit och förtroende för våra demokratiska institutioner. Offentlig upphandling är en jätteaffär och vi måste ge medborgaren insyn i hur pengarna används, konstaterar generaldirektören.
Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020 och statistik enligt de nya reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.
Bilden: Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. Foto: Andreas Blomlöf.
Källor: regeringen.se, Dagens Industri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.