Regeringsuppdrag för trygg och säker e-legitimation

E-legitimationsnämnden får i uppdrag att utifrån ett säkerhetsperspektiv analysera den nya modell för e-legitimation som håller på att införas. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde. Uppdraget ges för att trygga att framtida e-legitimationer blir säkra, vilket är nödvändigt för att människor ska kunna känna förtroende för systemet.
Analyserna ska göras utifrån ett säkerhetsperspektiv med fokus på de enskilda användarna av e-legitimationer. E-legitimationsnämnden ska också redogöra för vilka behov enskilda myndigheter och offentlig sektor har när det gäller användningen av e-legitimationer i digitala tjänster.
Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. E-legitimationsnämnden ska också ta in synpunkter från myndigheter och kommuner. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2014.
Källa: E-delegationen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *