Region Skåne arbetar EU-strategiskt

Att bevaka vad som händer inom EU och påverka beslut och lagstiftning som rör Skåne är en viktig del i Region Skånes arbete. EU kan bidra till att öka tillväxten och utvecklingen i hela Skåne.

– En stor del av vår verksamhet är relaterat till EU- regelverk eller -finansiering, konstaterar Per-Olof Persson, chef för Region Skånes enhet för interregionalt samarbete.
– Därför är det viktigt för oss som region att kunna vara med och påverka EU-politiken inom de områden som rör vår verksamhet. Vi behöver veta vad som är på gång och hur vi kan påverka regelverk redan på förberedelsestadiet.

Som exempel på viktiga EU-regelverk som berör Region Skåne nämner Per-Olof Persson bland annat regler kring patientrörlighet, läkemedel och organdonation som påverkar hälso- och sjukvården i regionen.

I Region Skåne finns det ”Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation”, som har som uppdrag att föreslå den strategiska inriktningen för Region Skånes internationella och interregionala arbete genom årliga handlingsplaner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *