Region Skåne byter journalsystem

Region Skåne har beslutat sig för att byta ut sitt befintliga journalsystem, efter bland annat kritik från personalen som kallar det ineffektivt och tidskrävande.

Ytterligare ett skäl till den nya upphandlingen som ska ske under 2015 är att sjukhusen och vårdcentralerna ännu har olika journalsystem, tvärt emot vad som var tänkt när regionen slöt kontrakt med leverantören.
Det kritiserade journalsystemet heter PMO och används på vårdcentralerna i regionen, enligt Skånska Dagbladet.
I Läkartidningens webbupplaga rapporteras att bland andra Läkareföreningen i Malmö förra året gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket och krävde att införandet av PMO skulle stoppas. PMO är enligt Per Nordlund, huvudskyddsombud för Malmö Läkareförening och regionalt skyddsombud, ”en ergonomisk katastrof”.
Arbetsmiljöproblemen är så stora att man måste stoppa införandet och gå tillbaka till de tidigare systemen, hävdade Per Nordlund och de andra undertecknarna av anmälan, huvudskyddsombuden för Kommunal, Vision och Vårdförbundet.
Kraven på journalsystemen i hälso- och sjukvården är höga. Patientdatalagen kräver en sammanhållen journalföring, vilket innebär att flera vårdgivare kan ge och få direktåtkomst till varandras journalhandlingar. Särskilt månar lagstiftaren om den inre sekretessen, vilket innebär att endast den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter. Därför finns lagkrav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *