Region Skåne gör vinst på vård utomlands

Region Skånes bolag för vårdexport redovisade en vinst på över 10 miljoner kronor under 2012. Bolaget Skåne Care säljer vårdtjänster och utbildning till i utlandet.

Resultatet på 10 miljoner är det bästa sedan starten 2008. Den totala omsättningen på 110 miljoner kronor har gjorts genom att bland annat behandla krigsskadade från Libyen och att utbilda vårdpersonal från Kina och Mellanöstern.

Skåne Care är Sveriges största offentligt ägda så kallade carebolag.

– Det har varit ett spännande och intensivt år för bolaget och vi kommer naturligtvis att arbeta för att utvecklingen ska hålla i sig, säger bolagets styrelseordförande Ingrid Bengtsson-Rijavec. Vinsten är ett välkommet tillskott som ska tillföras Region Skånes verksamheter.

Vårdexport är en växande marknad och allt fler länder både i Europa och på andra håll i världen gör nu stora satsningar för att utveckla sådan verksamhet. Det nya patientrörlighetsdirektivet inom EU kommer också att bidra till denna utveckling.

– Sverige är än så länge en liten aktör men Region Skåne har med sitt bolag Skåne Care AB ändå lagt grunden för att vara med i denna utveckling, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Bolaget ägs av Healthcare Skåne Holding AB som i sin tur ägs till hundra procent av Region Skåne.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *