Region Skåne jobbar med upphandlingsplan

Region Skåne är en av landets största offentliga köpare med en omsättning som nu är större än någonsin, 39,2 miljarder kronor. Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 27,6 miljarder kronor, vilket är nästan 1,5 miljarder kronor mer än under 2013.

Regionstyrelsen fastställer årligen en plan för vilka upphandlingar som ska genomföras under det kommande året. Upphandlingsplan 2014 fastställdes i december 2013 och visar upphandlingar som ska genomföras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Även avtalsförlängningar framgår när det gäller vårdtjänstupphandlingar. Planen är indelad i ärenden som administreras av Upphandlingsstrategiutskottet (USU), Koncerninköp, Regionservice och Skånetrafiken.

Region Skåne har sedan tidigare en policy avseende leasing och funktionsupphandling. Behov finns av en översyn av denna samt en närmare koppling till investeringsprocesen.

Åren 2014 till 2016 kännetecknas av en accelererande investeringsnivå. Sammantaget föreslås att 7,1 miljarder kronor avsätts under perioden. Skåne står inför stora investeringar inom fysik, kemi och medicin i form av bland annat Skånes universitetssjukhus och sjukhusområdet i Helsingborg.

Ambitionerna i Region Skåne är generellt sett höga. Regionens vision är: ”Skåne – livskvalitet i världsklass”. Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass, heter det i de egna styrdokumenten och regionen ska vara ”Europas mest innovativa och attraktiva region 2020”. Dessutom satsar man på att vara fossilbränslefritt 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *