Region Skåne lyssnar på leverantörerna

När en ny upphandling av allmänna sjukvårdsartiklar förbereds har Region Skåne bestämt sig för att lyssna in vilka synpunkter och idéer som leverantörerna kan tänkas ha.
Det framgår av en inbjudan till en hearing som Koncerninköp Skåne lade ut på sin webbplats för några dagar sedan. Den 22 maj 2014 välkomnar regionen intressenter inför den stora upphandlingen.
Nya, innovativa produkter eller lösningar som bidrar till att nå miljömål, ökad effektivitet eller på annat sätt bidrar till en god totalekonomi välkomnas särskilt, heter det. Leverantören ska kunna anlita samarbetspartners/underleverantörer för att på så sätt möjliggöra bästa möjliga lösning.
Dessutom ska ett aktivt CSR-arbete bedrivas under avtalsperioden, baserat på Regionens uppförandekod. CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility och handlar om att ta ansvar utöver vad lagen kräver.
Under hearingen kommer representanter för Region Skåne att tydliggöra mål och syfte med upphandlingen. Upphandlingsområdet fyller en mängd behov som tidigare fyllts av delar av sortimentet i upphandlingar som Sjukvårdsmaterial, Papper & Plast samt Undersökningshandskar.
Syftet med kommande upphandling är inte bara att få till stånd ett avtal som tillgodoser samtliga funktioner och behov som dagens sortiment fyllt. Regionen vill även få till ett avtal som öppnar för kontinuerlig sortimentsutveckling och produktförbättringar. Fokus ska ligga på att ta fram kostnadseffektiva lösningar som bidrar till effektivitet och en god totalekonomi för Region Skåne.
Efter hearingen kan leverantörerna komma in med kommentarer, förslag eller synpunkter på hur Regionen på bästa sätt ska göra för att nå önskat resultat. Bland de frågor som man vill få belysta från leverantörerna finns följande:

  • Vilka möjligheter till sortimentsutveckling och produktutveckling ser ni?
  • Vilka möjligheter till kostnadseffektiva lösningar för Regionen ser ni?
  • Vilka möjligheter finns att tillhandahålla miljövänliga alternativ/produkter i enlighet med ovan angivna fokusområden för miljö? Finns dessa produkter i ert sortiment, eller är de under utveckling? Vilka möjligheter har ni att utveckla och hur ser i så fall en rimlig tidplan ut?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni inom CSR?

Man har också bestämt sig för att ge tillfälle för intressenter att träffa ansvarig inköpare för ett personligt möte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *