Region Skåne övar inför extrema värmeböljor

I mitten av juni kommer Region Skåne att öva på hur vi ska hantera extrema väderförhållanden. Höga temperaturer har en direkt påverkan på människors hälsa och samhällets olika verksamheter. Tillsammans med flera kommuner, myndigheter och bolag ska Region Skåne bland annat testa larmkedjor och checklistor.
Nu är det första gången som larmkedjan mellan aktörerna övas skarpt sedan Skåne 2014 införde beredskapsplanen för höga temperaturer. De är kopplad till SMHI:s värmevarningssystem och innehåller allmänna råd till vård- och omsorgspersonal och särskilda råd till läkare och sjuksköterskor.
– Under övningen har vi bjudit in Chief Resilience Officer från Paris för att dela med sig av erfarenheter från värmeböljan 2003 då mer än 15 000 människor omkom i Frankrike och hur man nu arbetar strategiskt för att klara svåra påfrestningar i Paris. Paris är en av de stora städerna som arbetet strategiskt och systematisk för att säkerställa stadens funktion och bli mer resilient mot svåra påfrestningar, säger Magnus Qvant, VD Resilient Regions Association.
SMHI:s värdevarning
Sedan 2013 skickar SMHI ut vädervarningar, med upp till 48 timmars förvarning, när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader under tre dygn i följd. Syftet var att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. Om den förväntade maximaltemperaturen förväntas bli 30 grader eller mer under 3-5 dygn i följd kommer det även bli en klass-1 varning som går ut till allmänheten via massmedia.
Aktivering av beredskapsplanen
Senast Region Skåne aktiverade beredskapsplanen för höga temperaturer var i juli 2014 då temperaturerna höll sig över 26 grader i över en vecka. Det var samma år, 2014, som beredskapsplanen infördes. Informationen spreds då ut till berörda verksamheter inom Region Skåne.
– Det är bra att vi har en plan med tydlig larmkedja så att vi snabbt kan nå ut till våra olika verksamheter. Vi vet att höga temperaturer påverkar framförallt våra äldre i samhället, men även vår egen personal påverkas förstås av värmeböljor, säger Ingela Friberg, beredskapsplanerare i Region Skåne.
WHO rekommenderar planer för värmeböljor
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att länder i Europa utvecklar och implementerar planer för att förebygga och hantera värmerelaterade konsekvenser för hälsan. Folkhälsomyndigheten i Sverige har också tagit fram en vägledning för att stärka samhällets förmåga att hantera negativa hälsoeffekter till följd av värmeböljor.
– Vår beredskapsplan har utarbetats via Klimatsamverkan Skåne där även Länsstyrelsen och Kommunförbundet ingår. Vår plan har nu också använts av andra landsting, regioner och kommuner i landet, säger Peter Groth, folkhälsostrateg i Region Skåne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.