Region Skåne satsar på konst

Skåne är en av landets starkaste regioner inom bildkonst och form. Här finns flera nationellt och internationellt kända institutioner samt en mångfald av konstnärer, konsthallar och gallerier.  
Kulturnämnden avsätter årligen 1 miljon kronor för konstinköp, vilket är ”kaffepengar” i det stora hela. Nyligen rapporterade Dagens Medicin (2015-08-18) att ledningen i Region Skåne tagit bort investeringar från sin ”att göra-lista”. Det gäller bl.a. en tilltänkt ombyggnad av operationsavdelningen på Hässleholms sjukhus, som skulle ha kostat 258 miljoner kronor.
Region Skåne säger sig verka för att stärka, främja och utveckla bildkonst- och formområdet ytterligare i regionen. Man upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa platsspecifika konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av sådant som sjukhus, vårdlokaler och kontor.
Det är kulturnämnden som ansvarar för regionens konstsamling som består av närmare 32 000 verk inom måleri, fotografi, skulptur, textila bilder och grafiska verk. De drygt 5 000 konstnärerna har varit/är verksamma framför allt i Skåne.
Region Skånes konstsamling har två syften, dels att med konstverken skapa goda och stimulerande miljöer för patienter, anhöriga och personal utifrån ett kultur- och hälsoperspektiv, dels stimulera konstlivet i Skåne genom att konstnärer blir representerade med sina verk i samlingen. Konstverken finns registrerade i en databas.
Den löpande driften av samlingen sköts från 2010 av Konstservice/Regionservice enligt särskilt avtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *