Elbilarna är nu testade

I Elbilsupphandlingen finns en testflotta med 50 elbilar som rullar hos 30 olika organisationer utspridda över hela landet. En första utvärderingsrapport har nu publicerats som ger elbilarna godkänt.

De flesta elbilarna i testflottan levererades under våren 2010. Sedan september 2010 fyller elbilsförarna i en loggbok med information om körsträckor och laddning vid varje körning. Förarna har dessutom fått svara på en enkät om sina elbilserfarenheter.

All information har nu sammanställts i en första utvärderingsrapport av Martina Wikström på KTH.

Under september till och med december 2010 körde de 50 elbilarna totalt cirka 55 400 el-kilometer, vilket resulterade i totalt drygt 0,7 ton utsläpp av koldioxid. Om samma sträcka istället skulle ha körts med motsvarande bensinbilar skulle koldioxid-utsläppen ha blivit närmare 7 ton mer än med elbilarna. Utvärderingen visar också att förarna inledningsvis kört ganska korta sträckor med elbilarna. Över 80 procent av resorna var under 4 mil.

– Intressant att notera är att längden på resorna har ökat med tiden. Det tolkar jag som att förarna blivit mer vana och säkra på elbilens kapacitet. Då vågar man ta längre resor med sin elbil. Detta är särskilt tydligt på de elbilar som körs av endast en person. I de elbilar som används av flera förare är detta mönster inte lika tydligt, säger Martina Wikström.

Elbilarna i testflottan har huvudsakligen laddats vid bilens ordinarie parkeringsplats, men 12 procent av laddningarna sker på en annan plats. Den vanligaste laddning har varit med 10 ampere och 230 volt. Elbilsförarna är generellt sett nöjda med elbilarna och rekommenderar den egna organisationen och även andra att köpa och köra elbilar. Klagomål på kalla kupéer vintertid och på kortare räckvidd under den kallare årstiden har förekommit ganska ofta.

Erfarenheterna från den första utvärderingen av testflottan ligger nu till grund för förändringar och förbättringar inför kommande utvärderingar av Elbilsupphandlingens elfordon, som nu har börjat rulla ut på vägarna.

Stockholms stad, Vattenfall och SKL Kommentus har genomfört en samordnad upphandling av elbilar och laddhybrider. Sammanlagt har 296 organisationer och företag från hela landet anmält intresse för att köpa 1 250 elfordon per år under den kommande fyraårsperioden.

Källa: elbilsupphandling.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *