Rekord i antal deltagare

Årets eFörvaltningsdagar och Publikom lockade hela 960 personer, vilket är rekord för arrangemanget.
Höjdpunkterna var flera, med den tidigare statsministern Göran Persson och digitalseringsexperten Darja Isaksson som de främsta. Hedrande var också att ha EU-representanten Andrea Servida på plats. Han tituleras Head of the eGovernment & Trust Unit, DG Connect, European Commission. Annika Dopping är moderator på eFörvaltningsdagarna.
Nytt för i år var att Publikom arrangerades parallellt och i anslutning till eFörvaltningsdagarna. Vissa av programpunkterna, som Göran Perssons föredrag och flera panelsamtal, delades mellan de bägge arrangemangen. På Publikom syntes namn som Frida Boisen, journalist och expert på sociala medier, Elisabeth Tarras-Wahlberg, Hovets f d informationschef, Lasse Gustavson, f d brandman. Moderator var Paula Asarnoj.
Dagarna bjöd även även en omfattande mässa med många deltagare, fördjupningsseminarier, work shops, större panelsamtal i stora hörsalen, samt givetvis mingel och stor bankett!
Paneldebatt
Bland övriga deltagare märktes på onsdagens första paneldebatt Marie Andervin, författare och expert på digitalisering, Hanna Stjärne, VD SVT, Thomas Browall, Sopra Steria. Här deltog även Göran Persson.
På ett pass medverkade också samtliga nominerade till eDiamond Award. Senare medverkade Conny Svensson och Martin Högenberg, båda CGI Sverige, under rubriken Digitala drömmar – så involveras medborgaren i framtidens samhälle. Efter det kunde deltagarna lyssna på Mats Lindgren, grundare och VD på Kairos Future, som talade om Tankesamhället och dess hot och möjligheter för offentliga verksamheter. Detta inslag delades även med Publikom.
Bankett på K-märkt
Årets bankett hölls på K-märkt vid Garnisonen och bjöd inte bara på kulinariska överraskningar, utan även underhållning och prisutdelningar. Jonathan Lindholm, Alingsås kommun fick ta emot OFFENTLIGA AFFÄRERS pris eDiamond Award 2016.
För sjunde året i rad utsågs den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.
I motiveringen stod bl.a. att vinnaren har skapat tjänster som ba­nat väg för andra kommuners möjlighet till digitalisering och bidragit till förenklade kommunikationsmöjligheter som skapar effektivitet i organisationen.
Megafonen – nyinstiftat pris
Vinnaren av det nyinstiftade priset till Årets offentliga kommunikatör ”Megafonen” utdelades för första gången och gick till Jonas Wallin och Landstinget Västmanland. Priset, instiftat av Offentliga Affärer, tilldelas den som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikations- och informationsuppdrag. Ur motiveringen: Det vinnande förslaget har trots samma budgetramar visat effekten av god kommunikation. Förslaget är ett föredöme för Sveriges offentliga kommunikatörer.
Ann Hellenius
Dag två inleddes av Ann Hellenius, IT-direktör på Stockholms stad och tidigare porträtterad som PROFIL i OFFENTLIGA AFFÄRER. Hon berättade om hur man skapar den smarta staden tillsammans med medborgarna.
Smarta e-tjänster stärker svenskt näringsliv. Det underströk Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket och ordförande för E-legitimationsnämnden. Nils Fjelkegård, Näringsdepartementet och Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden, redogjorde för viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation.
Tankeställare
En riktig tankeställare blev panelsamtalet De nya hoten mot informationssamhället. Medverkande var Malin Bäcklund, Shibstedt, Patrik Wallström, Internetstiftelsen, Fredrik Rehnström, Rote Consulting, och Varg Gyllander, presschef på Stockholmspolisen. Vissa vill visa sin förmåga, andra vill skada samhället. Vi måste fördjupa vår kompetens för att stärka säkerheten i den egna organisationen, var en av slutsatserna i panelsamtalet. De ”onda krafterna” har blivit mer förslagna och använder trovärdiga kanaler, till och med polisens webbplats, konstaterades det. Inläggen ser skenbart ut som nyhetsinslag, men avsikten är en helt annan.
Internationellt
Även torsdagen bjöd på internationellt inslag. Wilfried Grommen, Hewlett Packard, talade initierat under rubriken eGov 4.0: Digital by Default, Privacy by Design. På eftermiddagen talade David Lange, Fujitsu, om digitalsering som motor för en hållbar framtid. Maria Tornberg, ledarskapsforskare och föreläsare, och Mats Brocker, strategikonsult på Actea,  stod för dagarnas allra sista pass och slog övertygande fast att ledarskapet avgör om det blir högpresterande målstyrning i organisationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.