Rekordår väntas i USA för vind och sol

Sol- och vindkraftutbyggnad kommer att slå nya rekord 2022, enligt en ny rapport från S&P Global Market Intelligence, rapporterar Vindkraftsnyheter.se . Enligt rapporten kommer så mycket som 44 gigawatt solenergi och 27 gigawatt vind att installeras i USA under 2022.

Kalifornien är den delstat som leder nationen inom grön teknik och som påvisar de lägsta utsläppen av växthusgaser per capita, trots en växande ekonomi och befolkning.

I Sverige går det också framåt, dock inte lika fort och energipolitiken blir alltmer polariserad kring frågan om utbyggnad av den havsbaserade vindkraften i södra Sverige. 

Försvaret emot
Försvaret är en aktör som haft starka synpunkter på en utbyggnad av vindkraft till havs. Debattörer har liknat situationen vid ett Moment 22.

– Regeringen måste ta befälet, hävdar den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg och Anders Grenstad, före detta marinchef.

Mikael Odenberg. Foto: Wikibedia.

De menar att försvarsmakten inte regelmässigt kan säga nej till havsbaserad vindkraft. Tekniska installationer på anläggningarna kan till och med förbättra möjligheterna till övervakning, visar erfarenheter från Natoländer.

På DN Debatt 28/11 skrev de båda:

Ett skäl som Försvarsmakten åberopar för att inte gå in i en dialog är att detta kan påverka konkurrensförhållanden. Men huvudproblemet är att man inte anser sig kunna diskutera sina invändningar mot olika utbyggnadsplaner, eftersom dessa invändningar per definition är hemliga. Moment 22, alltså!

Två punkter

I två punkter sammanfattar Odenberg och Grenstad sin framställan:

• Det måste säkerställas att energiutvinning ges ett tillräckligt generöst utrymme i de havsplaner som regeringen snart ska besluta.

• Det behöver etableras en ordning där Försvarsmakten inte regelmässigt säger nej, utan i stället utgår ifrån att energipolitiken ska kunna förverkligas och havsvindkraften byggas. Då handlar det om att hjälpa till att finna bästa lokalisering, samarbeta med försvarsindustri och vindkraftsintressenter för att hitta de kompensatoriska åtgärder som kan och bör vidtas för att man vid en utbyggnad ska kunna minimera en negativ påverkan på försvarsintresset.

https://www.dn.se/debatt/forsvaret-maste-saga-ja-till-havsbaserad-vindkraft/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *