Rekordsatsning på kollektivtrafik

Region Stockholm genomför nu den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet.

Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana! Den uppmaningen möts man av på regionens webbplats. En särskild leverantörsdag är utlyst till den 20 oktober 2020.

Utbyggnaden är i full gång och byggtiden beräknas till mellan åtta och tio år för de olika projekten. Regionen söker nu entreprenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana. Upphandlingen av regionens entreprenader pågår redan och under de kommande åren ska flera större entreprenader upphandlas.

Samarbete för hållbarhet
Nya tunnelbanan ska enligt regionen tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. ”Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas med det”, heter det.

Region Stockholm betonar att man har ”högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder” i sina upphandlingar. På det sättet vill man kunna påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Det gäller också social och ekonomisk hållbarhet, med krav på exempelvis arbetsmiljö och affärsetik.

Skrift framtagen
I en särskilt framtagen skrift, ”Bygg Stockholms nya tunnelbana med oss” berättar Region Stockholm mer i detalj hur man tänker sig utbyggnaden samt upphandlingarna.

Texten uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER söker Pia Lindberg-Nedby (bilden), chef upphandling, förvaltning för utbyggd tunnelbana, för ytterligare kommentarer.

Pia Lindberg-Nedby. Foto: Region Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *