Remisstid om sociala hänsyn gick ut

Den 21 mars gick remisstiden ut för yttranden på lagrådsremiss om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling.
En av de tunga instanser som svarat är Konkurrensverket som går emot regeringen i frågan. Regeringen vill gå längre än vad den statlige utredaren Niklas Bruun föreslagit. Utöver lön, semester och regler om arbetstid vill regeringen också se att försäkringar och tjänstepension bakas in i kraven.
Men detta motsätter sig Konkurrensverket, som menar att kraven inte går att förena med likabehandlingsprincipen. Konkurrensverket skriver i sitt yttrande: ”Skälet är att tjänstepension och försäkringar inte ingår i vad som omfattas av den hårda kärnan enligt utstationeringslagen.”
Eftersom sådana krav inte får ställas på utstationerad arbetskraft i Sverige skulle det innebära att utländska företag skulle få en fördel gentemot övriga, bland annat inhemska, leverantörer.
Även Almega gör tummen ner för regeringens utkast till lagrådsremiss, rapporterar Inköpsrådet på sin webbplats. Förslaget avstyrks i sin helhet med motiveringen att eftersökta mål kan uppnås med betydligt mindre systemfrämmande och byråkratiskt betungande medel. Upphandlare ska först välja ut ett av 685 kollektivavtal, därefter tolka och sedan bedöma ifall även andra kollektivavtal också kan accepteras.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *