Kvalitetsupphandling i Umeå

Umeå kommun har genomfört en renodlad kvalitetsupphandling av revisionstjänster. Priset var fast och enbart kvalitetskriterier fanns med i bedömningen av tjänsten. Skellefteå kommun och Region Västerbotten var först ut med fast pris på tjänsten, och nu var det Umeås tur.
– Vi eftersträvar kvalitet och kvalitet har alltid ett pris, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER Sven Bohlin, upphandlare i Umeå kommun.
Därmed är det för tidigt att säga hur lyckad upphandlingen blir i slutänden, sett till hela kontraktstiden, menar han.
– Vi har lyckats genomföra upphandlingen och ingen har begärt överprövning, vilket tyder på att alla är nöjda med utfallet utifrån uppsatta kriterier och bedömningen av anbuden, förtydligar Sven Bohlin.
Leveransen av tjänsterna till Umeå kommun drar igång den första januari 2016, vilket betyder att nyttan och effekten av kvalitetsupphandlingen kan utvärderas först om något år.
Sven Bohlin gläds åt det stora intresset för det nya sättet att upphandla. Nyligen publicerade Dagens Samhälle (nr 27, den 13 augusti 2015) en stort uppslagen artikel om kvalitetsupphandling.
En lekmannarevisor i Skellefteå kommun, Philip Cohen (FP) har drivit frågan om kvalitetsupphandling i både kommun och region. Detta efter att man konstaterat att de stora byråerna som hittills lämnat offerter på revisionstjänster dumpar priserna och har en timersättning som inte står i rimlig proportion till vad de kan ha för kostnader.
– Det är det problemet som vi försökt komma runt, förtydligar Sven Bohlin.
Marknaden för revisionstjänster till kommuner domineras helt av fyra stora bolag, konstaterar Dagens Samhälle. Den tuffa konkurrensen har pressat priserna, med risk för kvalitetsbrister.
Modellen är enkel – budget för inköp av revision sätter ramen – men det ligger mycket arbete bakom. ”Ingen insåg hur mycket jobb det skulle innebära”, säger Philip Cohen till Dagens Samhälle.
Och Sven Bohlin, upphandlare i Umeå, menar att det faktum att prisnivån är fast inte betyder att det blir färre kriterier för att beskriva tjänsten.
– Det är väl så många kriterier för att beskriva tjänsten som i tidigare upphandlingar, det är bara det att priset inte är med. Och bedömningen av anbuden bygger ju på den beskrivning av tjänsten som vi gjort. Att man ska beskriva vad som ska bedömas finns ju stipulerat i LOU, säger Sven Bohlin till sist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *