Resandet till Sverige ökar igen

Under årets första kvartal ökade övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem med tre procent. Det visar statistik från Tillväxtverket och SCB, som släppt färska siffror för perioden januari till och med mars. På VisitSwedens prioriterade utlandsmarknader var ökningen ännu högre, fyra procent.

Övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem i mars ökade med hela 6 procent, jämfört med samma månad 2012. Hela första kvartalet 2013 visade också starka siffror, då utländska övernattningar ökade med tre procent. Jämfört med övernattningarna för två år sedan, dvs första kvartalet under rekordåret 2011, registrerades nio procent fler övernattningar i år. Svenskarnas övernattningar under januari, februari och mars stannade på samma nivå jämfört med 2012.

– Tillväxten finns hos de utländska besökarna. Förra året noterade vi rekordmånga övernattningar från Norge, Ryssland, Kina och USA. Dessa marknader fortsätter öka i år, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden.

Förra året hade Sverige rekordmånga övernattningar på hotellen, men än så länge är det för tidigt att förutspå ett helårsresultat.

Långsiktigt samarbete
VisitSweden prioriterar marknadsföringen av Sverige till tolv utlandsmarknader från Beijing till New York. Med effektiv marknadsföring som både stärker varumärket Sverige och ökar resandet på kort sikt ska VisitSweden bidra till att svensk besöksnäring uppnår målet om fördubblad omsättning till år 2020. Då ska värdet av vad utländska besökare spenderar i Sverige uppnå 200 miljarder kronor.

– Att intresset för Sverige generellt sett fortsätter öka är ingen tillfällighet. Det är resultatet av ett långsiktigt samarbete i partnerskap med företag och organisationer i besöksnäringen. Med fortsatt effektiv marknadsföring, bra tillgänglighet och attraktiva destinationer har Sverige möjlighet att fortsätta attrahera fler resenärer, fortsätter Thomas Brühl.

Under första kvartalet ökade två av de tre största marknaderna, Norge och Danmark, med 16 respektive åtta procent. Tyskland, som är den näst största marknaden för resor till Sverige, backade med två procent. Finland, en annan stor utlandsmarknad, ökade med fem procent. I Sydeuropa fortsätter Frankrike och Italien backa, medan Spanien tar igen tidigare minskning något och ökar med 13 procent.

Värdet av vad utländska besökare konsumerar i Sverige var under 2011 98,8 miljarder kronor. Svensk besöksnäring sysselsätter 162 300 personer, räknat i helårsverken.
Källa: VisitSweden

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *