Resurser i skolan kan fördelas effektivt

När resurser fördelas mellan olika skolor utifrån elevernas sammansättning så kan likvärdigheten förbättras. En ny skrift ger kommunerna vägledning i det arbetet.
Resultatskillnaderna mellan skolor har ökat påtagligt de senaste åren, mycket mer än skillnaderna mellan kommuner. Så kallad socioekonomisk resursfördelning kan vara ett sätt för kommuner att bryta den negativa utvecklingen. Genom den ökar förutsättningarna för bättre likvärdighet mellan skolorna.
– Det finns inte någon universalmodell för resursfördelning som fungerar överallt. Men det finns ett stort intresse i landets kommuner att utveckla träffsäkra och effektiva sätt att fördela resurserna. Och att hitta former för att följa upp hur resurserna används på skolorna. Vår skrift är ett bidrag till det utvecklingsarbetet, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.
Den 1 juli i år ändras dessutom skollagen så att det ställs större krav på kommunerna att fördela resurserna efter elevernas olika förutsättningar och behov.
– En socioekonomisk resursfördelning löser inte allt. Men det är en bra början för en kommun där det finns systematiska skillnader i elevsammansättningen på skolorna och där det leder till påtagliga skillnader i resultaten mellan skolorna, säger Per-Arne Andersson.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *