Returlåda kan sänka CO2-utsläppen rejält

Genom att använda returlådor i plast istället för engångsemballage kan kommuner och landsting bidra till att minska utsläppen i samband med distribution av livsmedel till exempelvis äldreboenden, skolor och sjukhus.

Svenska Retursystem, som erbjuder återanvändbara emballage, har tillsammans med Svenska Institutet för Livsmedel och Bioteknik gjort en livscykelanalys som visar att koldioxidutsläppen kan minska med 44 procent om man använder deras returlådor istället för engångslådor. I analysen beräknas en returlåda användas 100 gånger och när den är uttjänt återvinns materialet för att producera nya lådor.

– Om kommuner och landsting i upphandlingar efterfrågar att leverantörer använder returlådor kan man bidra till att sänka CO2-utsläppen, säger Conny Swahn, försäljnings- och marknadschef på Svenska Retursystem.

Siffrorna bygger på en livscykelanalys utförd av Svenska Institutet för Livsmedel och Bioteknik samt uppgifter från Jordbruksverket gällande miljöpåverkan från wellpapp, som trots allt har en mycket hög återvinningsgrad.

Livscykelanalys är en metod för att kartlägga den miljöbelastning som orsakas av en produkt under dess livslängd. Genom att följa produkten från ”vaggan till graven” har i det här fallet utsläppen av CO2 kartlagts. Svenska Retursystem skriver att analysen tar upp miljöeffekter från hela kedjan, från utvinningen av råvaran för att producera returlådorna till återvinningen av dem, liksom miljöpåverkan vid transporter av returlådor och kemikalieanvändning vid rengöringen.

I dagsläget levererar och återtar Svenska Retursystem årligen över 110 miljoner returlådor i systemet.

Källa: Svenska Retursystem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *