Revisionskritik mot utlandsresor

Revisorerna pekar på allvarliga brister i utlandsresor till populära turistmål som politiker och tjänstemän genomfört på skattebetalarnas bekostnad.
Syftet med resorna är ofta oklart och det saknas både reseräkningar och återrapportering. Försvårande omständigheter är att destinationerna flera gånger varit populära turistmål, arrangerade av leverantörer till kommunen.
Det rapporterar GP och Sveriges Radio Ekot. Det är Stadsrevisionen i Göteborg som granskat tjugo utlandsresor från 2014 till april 2017, genomförda av politiker och tjänstemän i nämnden för Intraservice. Rapporten pekar på betydande brister.
Har inte följt reglerna
Besluten om resorna har inte följt reglerna och den lediga tiden överskrider i flera fall vad Skatteverket anser rimligt. I programmen för resorna har revisionen hittat punkter som en trerättersmiddag på en strand i Barcelona, konserter och sightseeing i San Fransisco.
– Jag ser ett flagrant avsteg mot statliga bestämmelser, alltså skattebestämmelser och kommunfullmäktiges bestämmelser och den egna nämndens bestämmelser. Man kunde ju åtminstone följt de egna reglerna men det brister på alla ställen, säger Lars Bergsten (M) ordförande i stadsrevisionen i Göteborg.
Ann-Sofie Hermansson (S) kommunstyrelseordförande i Göteborg uppger till GP att man naturligtvis ska vara noga. ”Det ska inte vara några nöjesresor. Våra resor gör vi för att kunna förkovra oss och göra ett bättre arbete för Göteborgs Stad, något annat ska det inte handla om”, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.