Riksbanken växlar EU-betalningar

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla en EU-betalning i mars 2014. Beloppet är på 4 126 miljoner kronor.

Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.

Växlingarna har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp i euro på valutamarknaden inom två månader. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.

Källa: Riksbanken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *