Riksbankens 6,8 miljarder till stats­kassan

Riksbanksfullmäktige föreslår att 6,8 miljarder kronor av Riksbankens vinst för 2012 levereras till statskassan. Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inbetalning av Riksbankens vinst.

Enligt riktlinjerna som antogs 1988 ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren levereras in till statskassan.

Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2012/13:RB2.

Källa: Riksbanken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *