Riksdags-ja till ny gräns för direktupphandling

Nu är det klart. Sveriges Riksdag har klubbat de nya gränsbeloppen för direktupphandling.
Beslutet togs strax innan månadsskiftet maj-juni. Direktupphandling i LOU ska få användas när kontraktets värde beräknas uppgå till 28 procent av tröskelvärdet enligt LOU, dvs.
505 800 kronor samt 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF och LUFS, dvs. 939 342 kronor. Lagändringarna innebär betydande höjningar av beloppsgränserna.
Riksdagen var inte enig, reservationer förekom från bl.a. Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna och Sverigedemokraterna.
Miljöpartisten Per Bolund framförde från talarstolen sitt partis inställning om att man borde ställa krav på publicering och insyn i ekonomiska transfereringar när man gör direktupphandlingar.
Per-Olof Sällström (SD) menade att förslaget innebär att framför allt mindre företag får det svårare att konkurrera i den offentliga upphandlingen. Denna avsaknad av konkurrens kan medföra en samhällsekonomisk kostnad på flera plan, trodde han.
Lotta Olsson (M) fick företräda majoriteten i kammaren och hon välkomnade Finansutskottets betänkande. ”Att det redan från den 1 juli i år kommer att bli möjligt att direktupphandla för större summor än i dag kommer att underlätta. Det kommer att göra att man inte fastnar i långdragna upphandlingar i de fall man snabbt behöver få varan eller tjänsten på plats”, sade hon.
Företagarna har tidigare uttryckt en oro över att höjningen är väl stor.  Organisationen var öppen för en mer måttlig höjning av beloppsgränsen och efterlyste även tydligare och sanktionerade dokumentationskrav för att motverka slarv med dokumentationen i direktupphandlingarna.
Stefan Elg, Colligio och medlem i Offentliga Affärers Expertpanel, uttryckte tidigare i år en oro för att den kommande höjda gränsen för direktupphandling ska underminera upphandlingschefernas makt gentemot övriga beslutsförfattare inom den egna organisationen. Han menar att det finns en risk att upphandlingschefens makt kringskärs när allt mer av den offentliga köpkraften inom organisationen kommer att genomföras som direktupphandlingar.
Många har dock efterlyst höjda beloppsgränser och nu har alltså riksdagen fastslagit beloppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *