Riksgälden utser ny återförsäljare i reala statsobligationer

Riksgälden har utsett Royal Bank of Scotland (RBS) till ny återförsäljare i reala statsobligationer, som därmed blir den sjätte återförsäljaren av Riksgäldens reala statsobligationer.

– Det är glädjande att RBS nu väljer att engagera sig som återförsäljare även i reala statsobligationer. Vi gör bedömningen att RBS har vilja och ambition att bli en långsiktig aktör i svensk räntemarknad och att de, inte minst genom sitt internationella nätverk, kommer att kunna ge ett viktigt bidrag, säger Maria Norström, Upplåningschef.

Återförsäljarna är Riksgäldens viktigaste säljkanal för statspapper. Det är angeläget att återförsäljare har ett långsiktigt åtagande och engagemang i svensk räntemarknad. RBS blir återförsäljare från den 4 april 2011.

Återförsäljare i reala statsobligationer är sedan tidigare Danske Markets, Handelsbanken Markets, Nordea, SEB och Swedbank.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *