Riksrevisionen ska granska arbetet med elektronisk patientjournal

Vårdgivare har idag inte elektronisk tillgång till patientens alla journaler. Det medför risk för felbehandlingar samtidigt som det leder till onödiga väntetider och ökad administration.

– Vi ska granska varför vårdpersonalen inte har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle och om statens insatser på det här området har varit tillräckliga och effektiva, säger riksrevisor Gudrun Antemar.  

Årligen uppstår vårdskador och felmedicinering av patienter bland annat på grund av bristfällig information. Avsaknaden av relevant information och effektiva IT-stöd leder också till onödiga väntetider och ökad administration. För patienten spelar det mindre roll vem som har det huvudsakliga ansvaret för att se till att vården och omsorgen är säker, av god kvalitet och har de stödsystem som behövs.

Staten har därför tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna tagit fram en gemensam strategi för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv användning av IT inom vård och omsorg.

Huvudmannaskapet för utförandet av vård och omsorg ligger idag på kommuner och landsting. Staten har dock ett övergripande ansvar och det är av yttersta vikt att de statliga insatserna är så effektiva som möjligt.

Syftet med granskningen är att undersöka varför behörig vård- och omsorgspersonal inte har elektronisk direktåtkomst till rätt patientinformation vid rätt tillfälle . I den mån det är möjligt kommer granskningen också att belysa konsekvenserna för enskilda individer av att behörig vårdpersonal inte har tillgång till rätt patientinformation vid rätt tillfälle.

Granskningen ska svara på följande frågor:

* Har statens insatser varit effektiva i att bidra till att behörig vård- och omsorgspersonal har elektronisk direktåtkomst till rätt patientinformation vid rätt tillfälle?
* Har den valda strategin för att åstadkomma sammanhållen journalföring varit kostnadseffektiv?  

Planerad publicering är i maj 2011.

 

Källa: Riksrevisionsverket

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *