Risk för dyrare läkemedel

Dagens svenska modell med låga priser för utbytbara läkemedel är hotad. Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen på Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om prissättnings- och ersättningsfrågor rörande läkemedel.

Sverige har i dag bland de lägsta priserna i EU för generiskt utbytbara läkemedel. Detta är ett tecken på att dagens svenska modell med en marknadsplats för prissättning av generiska läkemedel fungerar väl.

De förslag som kommissionen för fram om prissättning och ersättning av läkemedel i det så kallade transparensdirektivet gör att denna modell inte går att använda. Konkurrensverket efterlyser därför en analys om hur direktivet kommer att påverka möjligheten att upprätthålla konkurrenstrycket för generiska läkemedel.

Källa: Konkurrensverket

0 thoughts on “Risk för dyrare läkemedel

  1. Det kommer att slå hårt mot pensionärer som vanligt och dom svårt sjuka som måste ha medicin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *