Risk för fusk med stödpaketen

Reglerna måste vara tydliga, lätta att tillämpa och stödet komma alla i en viss grupp till godo. De ekonomiska stödpaketen i Coronakrisens spår klarar inte kraven.

Det hävdar Claes Sandgren, seniorprofessor vid Stockholm centre for commercial law, Stockholms universitet, tidigare ord­förande för Institutet mot mutor, IMM.

Han framhåller att om miljardbeloppen i de ekonomiska stödpaketen inte klarar kraven riskerar stöden att försvinna bort i fusk, godtycke, korruption och vanskötsel.

– Det är svårt att se att något enda stödprogram, beslutat eller föreslaget, uppfyller detta.

Öppenhet betonas
Sandgren pekar också på att 50 europeiska organisationer, som verkar för yttrandefrihet, betonar i ett upprop värdet av öppenhet som medel för att upprätthålla allmänhetens förtroende för samhällets förmåga att övervinna krisen.

– Det behövs därför, menar de, en trovärdig offentlig redovisning av beslutsunderlagen så att medborgarna och medierna kan bilda sig en uppfattning om de åtgärder som vidtas. Det gäller både smittbekämpningen och stödprogrammen.

Läs hela artikeln här.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *