Risk för korruption i kommunala bolag

Ännu en gång avslöjas korruption i Göteborgs kommun. I avvaktan på en ny kommunallag bör kommunen lägga ner sina bolag. Starta gärna med Göteborgs stads Leasing AB, skriver Inga-Britt Ahlenius, ledamot i Transparency International Sverige.
Hon skriver att för ett par år sedan gav Göteborg den kommunala korruptionen ett ansikte, och citerar Göteborgskommissionens kritik: ”…en kommun som i hög grad anammade marknadens föreställningssätt, tonade ner rättsstatens betydelse…- Varken politisk eller administrativ kraft ägnades åt policies, regler, kontroller eller moral och etik. —… uppföljningen, revisionen och ansvarsutkrävandet tolkades mer som ett rituellt och formellt åtagande än ett reellt.”
Usel internkontroll
I klarspråk betyder det att internkontrollen var usel, menar Inga-Britt Ahlenius och pekar på att internkontrollens första nivå är organisationskulturen, det vill säga den etik som är basen för det särskilda uppdraget att arbeta i kommunen, i allmänhetens tjänst. Hon skriver: ”Detta är kommunledningens ansvar. Dessutom ’granskas’ kommunens verksamhet av politikerna själva. En sådan ordning är förstås ingen bra grund för kvalitet, ansvarsutkrävande, förtroende. Det är symptomatiskt att avslöjanden om olika ’affärer’ kommer från media.
Ahlenius påpekar vidare att begreppet korruption inte finns i svensk lag. Hon påpekar att korruption inte bara är mutor, pengar under bordet, utan att det internationellt definieras som att utnyttja maktställning för egen vinning eller till vinning för vänner av olika slag, ”det vill säga exakt det som nu avslöjats av GP”.
Som i korrupta länder
Inga-Britt Ahlenius refererar: Det kommunala bolag (Göteborgs stads Leasing AB) som ska serva bilar som ägs eller leasas av kommunen har också gett privat service under marknadspris för bilar som ägs av cheferna, deras barn, brorsöner, svägerskor, sambor, ex-sambor, svärsöner. Det är just så det kan gå till i länder långt ner på Transparencys lista över korrupta länder.
Debattören noterar att Göteborgs stad har ett mycket stort antal bolag, men att aktiebolagslagen är avsedd för företag som driver verksamhet inriktad på vinst på en marknad. Bolagsformen är inte lämplig för en verksamhet vars mål är att arbeta i medborgarens tjänst, slår Inga-Britt Ahlenius fast.
Läs hela artikel via länken:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/kommunala-bolag-grogrund-för-korruption-1.4148672
 

0 thoughts on “Risk för korruption i kommunala bolag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *