"Risk för kris i välfärden"

Sverige rör sig mot en kris i den kommunala välfärden. Antalet kommuner med svag ekonomi har vuxit påtagligt. Det hävdar Nima Sanandajui, vd för tankesmedjan ECEPR.
Minst lika oroväckande är att systemet för utjämning inte uppmuntrar kommunledningar att ta ansvar för den egna ekonomiska utvecklingen. Ett trendbrott krävs om välfärden ska klaras, utan att skatterna ytterligare skjuter i höjden, menar han.
Det är i tidningen Dagens Samhälle 2017-09-17 som samhällsdebattören och forskaren varnar för att antalet ekonomiskt svaga kommuner ökar i Sverige.
De långsiktiga utmaningar som kommuner med svag skattekraft står inför har inte blivit lösta. Landsbygdskommuner fortsätter i många fall att hamna efter, i takt med att arbetstillfällen, investeringar och unga talanger lockas till storstäderna.
Små incitament
Enskilda kommuner har mycket små incitament att verka för förbättring. Det kommunala utjämningssystemet i Sverige baseras inte på att kommuner får extra medel utifrån grundförutsättningar, som till exempel befolkningstäthet eller andel flyktingar. Istället jämnas skillnader i utfall ut. Om en kommun genom en klok näringspolitik lyckas få in fler personer i arbete så skapas större skatteintäkter, men 95 procent av de ökade skatteintäkterna försvinner till andra kommuner. Däremot kompenseras kommuner nästan fullt ut om deras redan dåliga skattekraft försämras ytterligare.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveriges-kommuner-gar-mot-en-vaelfaerdskris-30888

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.