Risker för visselblåsare trots ny lag

Sedan den 1 januari 2017 gäller en ny lag om som ska skydda arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden. Men det är tveksamt om lagen verkligen innebär ett bättre skydd, skriver Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor vid juridiska fakulteten i Uppsala, i ett debattinlägg.
Skärpningen av lagen är en tydlig markering från samhällets sida att enskilda anställda spelar en viktig roll för att komma till rätta med korruption och maktmissbruk, menar skribenten vars inlägg publicerats i Dagens Samhälle 31/1 2017.
Sedan den första januari 2017 gäller en lag om ”särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden”. Man lagen gäller inte utan reservationer, påpekar universitetslektorn. Till att börja med avses endast konkreta misstankar om allvarliga missförhållanden. Med det senare avses brott på vilket kan följa fängelse eller ”därmed jämförliga” missförhållanden. Detta är inga enkla saker för gemene man att bedöma. Inte ens juristerna i lagrådet ansåg det okomplicerat.
Måste slå larm internt
Nästa inskränkning, skriver debattören, är att arbetstagaren måste börja med att slå larm internt till arbetsgivaren. Först om detta inte leder till ”skäliga åtgärder” får uppgifterna offentliggöras. Men redan detta steg kan innebära allvarliga risker för den anställde, hävdar Carl Gustaf Spangenberg. Särskilt just om det handlar om ”allvarliga missförhållanden”. Det visade sig också i fallet med Macchiarini, där budbärarna utsattes för repressalier och obehag.

Vad är skäliga åtgärder?

Och vad är ”skäliga åtgärder”? Begreppet kan lätt fyllas med verbala dimridåer och skenbara åtgärder. Efter ett tag tröttnar kanske anmälaren eller ger upp. Men för den envise och samvetsgranne kan nästa steg bli att vända sig till media. Det är dock förenat med mycket stora risker, påpekar lektorn. Och det gäller även den offentliganställde. För inte heller det grundlagsskyddade repressalieförbudet är ett effektivt skydd mot att hamna utanför karriären och bli stämplad som besvärlig och illojal. Lagstiftningen hindrar inte heller arbetsgivaren att till sist ”köpa ut” den obekväme, skriverCarl Gustaf Spangenberg.
Läs hela artikeln via länken: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stora-risker-foer-visselblasare-trots-skaerpt-lag-31211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *