Riskeras välfärden av ständig överprövning? – Kan det hämma innovationskraften?

Sverige har flest överprövningar i Europa. Angelägna projekt försenas eller omintetgörs pga. utdragna processer. Hur påverkar detta utformningen av enskilda upphandlingar? Leder oviljan att riskera tidplanen till ett konservativt och innovationsfientligt förhållningssätt som hotar välfärden på sikt?
Panelsamtal med: Ellen Hausel Heldahl, Projektledare på Svenskt Näringsliv, Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten, Markus Mårline, Advokat och delägare, Sigeman & Co
Moderator: Magnus Nedström, Advokat och delägare, Sigeman & Co

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.