Robotteknik bidrar i omsorgen

Att ta hjälp av robotar i äldreomsorgen är något som många ryggar för. En del beslutsfattare har svårt att greppa nyttan med exempelvis en ät-robot. Men det är redan verklighet.
Ett exempel är Karlstads kommun som beslutat att ät-roboten Bestic ska tillgängliggöras som en valbar tjänst för brukarna. Bestic är en form av äthjälp vid måltider för personer som saknar full rörlighet i händer och armar.

– Robotiken ska framför allt ses som ett komplement, vars huvudsakliga syfte är att möjliggöra självständighet och avlasta personalen. Tanken är alltså inte att ersätta den mänskliga kontakten, utan tekniken kommer snarare att underlätta mänsklig närvaro i framtiden, säger Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care.
Företaget är verksamt inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality (”utökad verklighet”) och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov.
Demografiskt skifte
Bakgrunden är en snabbt åldrande befolkning, ett ”demografiskt skifte” och skenande vårdkostnader. Samtidigt råder både personalbrist och brist på resurser och kapital inom vården. Smarta tekniska hjälpmedel kan bli lösningen.
– Värdet med ett äthjälpmedel är framförallt ökad självständighet, ökad värdighet, förbättrad kommunikation under måltiden, större aptit och intresse för måltiden. Rent medicinskt finns fördelar som att det blir lättare att svälja, mindre hosta och ökat matintag. För en vårdverksamhet minskar stressen i arbetet, resurser frigörs och det skapas en större flexibilitet i schemaläggning med mera, säger Catharina Borgenstierna. Och fortsätter:
– Vård- och omsorgspersonalen gör ett jättefint jobb och behövs verkligen, men tyvärr är de för få. Idag kan äldre få vänta i flera timmar på att få gå på toaletten, bara för att personalen inte hinner med.  Därför behövs den här typen av lösningar.

Catharina Borgenstierna med ät-roboten Bestic.

Hur ser man till att behålla humanitet och omtanke i användandet av robotteknik gentemot människor?
– Omtanke och humanitet är otroligt viktigt i vård- och omsorg, idag är det inte alltid säkert att omtanke garanteras med mänsklig omsorg. Det råder stor brist på undersköterskor och fackförbundet Kommunal talar om en brist på 0,5 miljoner undersköterskor inom tre till fyra år. I en sådan arbetsmiljö, med hög stressnivå och optimerade scheman ner på varje minut, är det inte alltid säkert att värdighet och individuella behov får förtur.
– Robotiken ska framför allt ses som ett komplement, vars huvudsakliga syfte är att möjliggöra självständighet och avlasta personalen. Tanken är alltså inte att ersätta den mänskliga kontakten, utan snarare är det tekniken som kommer underlätta mänsklig närvaro i framtiden, avslutar Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care.
Fotnot: I nr 3 av OFFENTLIGA AFFÄRER finns en längre version av nyheten om robotteknik. Tyvärr blev företagsnamnet fel, vilket redaktionen beklagar. Rätt är alltså Camanio Care.

0 thoughts on “Robotteknik bidrar i omsorgen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.