Röntgen­avdelningar saknar läkare

En nyligen genomförd undersökning visar att närmare 70 procent av de offentligt drivna röntgenavdelningarna har det senaste året haft svårt att klara sitt uppdrag med egna radiologer.

Problemet är extra stort inom magnetkameraundersökningar och datortomografier. Cheferna för röntgenavdelningarna vittnar själva om att kostnaderna för att bedriva vården blir onödigt höga då man måste ta in hyrläkare. Dessutom saknas det tid för att kompetensutveckla den egna personalen.
Undersökningen genomfördes av företaget RxEye och riktades till alla verksamhetschefer inom offentlig röntgen.

RwEye säger att man fått 40 procent svarsfrekvens, vilket ska jämföras med det normala bland läkare som är knappt 20 procent, och att det kan tas som ett tecken på att detta är en viktig fråga för verksamheterna.

– Många landsting, speciellt medelstora och mindre, har idag svårt att få tag på röntgenläkare samtidigt som behovet av diagnostik bara ökar. Idag får patienter vänta onödigt länge på att bli undersökta och i flera fall skickas patienten för röntgenundersökning till kringliggande landsting, säger Magnus Hök VD för RxEye.

Som Offentliga Affärer tidigare rapporterat om anlitar många landsting hyrläkare för att klara sitt åtagande. Den här undersökningen visar att de flesta röntgenavdelningar tvingas göra likadant, alternativt skicka sina undersökningar för granskning på distans till privata företag.

En fjärdedel väljer att skicka patienter till andra röntgenavdelningar. Konsekvensen är att verksamhetscheferna får lägga mycket tid på bemanning av avdelningen, kostnaderna ökar och den egna personalen får inte tid att fortbilda sig.

Undersökningen ställer också en fråga om hur verksamhetscheferna ser på framtiden. Utmaningen med att kunna anställa radiologer på plats kvarstår i samma utsträckning och man ser en mer lös sammanhållen organisation där läkare på olika sätt arbetar på distans. Det kan vara genom privata vårdföretag, egenföretagare eller anställda på annan ort. Det är få som tror att de offentligt drivna röntgenavdelningarna ska kunna hjälpa varandra.

– Att hjälpa varandra över organisationsgränser kan effektivisera vården och frigöra kapacitet. Jag tror att läkarna kommer att ha större möjlighet att jobba som entreprenörer, vilket också frigör kraft. Dock måste man vara vaksam så att hög kvalitet bibehålls och att strukturen för att utbilda yngre doktorer inte bryts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *