Rusta socialtjänsten mot gängvåldet

Det finns politiker som hävdar att socialtjänsten inte är rustad att klara av unga kriminella. Vi håller delvis med, men socialtjänsten är en politiskt styrd verksamhet, så politiker: det är dags att rusta socialtjänsten!

Det hävdar Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.
– I den efterföljande debatten av den fruktansvärda dödskjutningen av en 12-årig flicka är nu gängkriminaliteten åter uppe i debatten, konstaterar SSR-ordföranden.

Alltmer oorganiserat
Hon pekar på att gängkriminaliteten blivit alltmer oorganiserad och lockar allt yngre personer.
– Det drabbar allmänheten hårt och är naturligtvis inte acceptabelt. Gatorna tillhör oss alla och får inte vara brottsliga arenor där både skjutningar, hot, langning och nyrekrytering av unga brottslingar sker. Trygghet och säkerhet måste prioriteras, framhåller Heike Erkers, och fortsätter:
– Att vi hamnat i den här situationen beror på decennier av försummelse från ledande politiker. Akademikerförbundet SSR har länge drivit på och uppvaktat både regering och lokalpolitiker om detta.

Krav i tre punkter
Akademikerförbundet SSR:s krav sammanfattas i tre punkter, vilka de menar är ”ett absolut måste” för att nå en lösning:

  1. Det krävs en sammanhållen politik kring gängkriminalitet som inkluderar orsakerna, konsekvenserna och vilka insatser som är effektfulla.
  2. Det måste till ett lagstadgat kommunalt brottsförebyggande uppdrag som preciserar kommunens ansvar för att förebygga brott och brottsliga miljöer.
  3. En lättillgänglig socialtjänst som erbjuder förebyggande arbete med lokal närvaro även utanför kontorstid, avhopparverksamhet, tillgång till lättillgängliga insatser, inkluderande missbruksvård och behandling, familjestöd och stöd till barn och unga.

Inte bara hårdare tag
Heike Erkers avslutar:
– Det handlar inte bara om hårdare tag utan det handlar om ett omtag kring samarbete, väl definierade uppdrag, och att både skolans elevhälsa och socialtjänsten får riktiga möjligheter att arbeta professionellt och ändamålsenligt. Annars kommer den nuvarande utvecklingen inte att kunna brytas.

Debatten framfördes i Aftonbladet 2020-08-10.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *