Ny i SOI-styrelse

Styrelsen för Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, har fått ett välkommet tillskott: Anna Nygård, inköpschef på Naturvårdsverket. OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat henne via mejlen.

Från att ha varit tillförordnad inköpschef är hon från och med den 1 juni 2021 ordinarie på posten. OFFENTLIGA AFFÄRER skickade ett grattis-mejl till Anna Nygård samt ställde några frågor.

Anna Nygård.

Grattis! Hur känns det att bli invald i SOI:s styrelse och hur ser du sammanfattningsvis på förtroendeuppdraget?

– Tack, det känns både spännande och hedersamt att få vara med och arbeta för bättre offentliga affärer i Sverige. Offentliga sektorn omsätter mer än 600 miljarder kronor per år så det är mycket pengar och viktigt att de används rätt – det handlar ju om våra skattemedel.

Naturvårdsverket köper mycket konsulttjänster. Har ni ramavtal med ett antal leverantörer eller gör ni nya upphandlingar från gång till gång?

– Vi köper konsulttjänster både från egna ramavtal och andra där vi är avropsberättigade, till exempel Kammarkollegiets. I vissa fall gör vi upphandlingar eller tecknar överenskommelser med andra myndigheter avseende enstaka konsultuppdrag, då ofta inom smala expertområden inom miljötjänster. Vi håller också på att sätta upp Naturvårdsverkets första DIS för konsulttjänster inom viltområdet och fler DIS kan följa inom andra konsultområden.

IT är ett av era största inköpsområden – använder ni Statlig inköpssamordning och deras ramavtal eller gör ni egna upphandlingar?

– Vi använder oss av de statliga ramavtalen i så stor utsträckning som möjligt. I vissa fall gör vi egna upphandlingar, exempelvis om de statliga ramavtalen inte täcker våra behov eller inom områden där statliga ramavtal saknas.

Vad betyder inköps- och upphandlingsfrågorna för de områden som Naturvårdsverket ansvar för?

– Naturvårdsverket är en expertmyndighet inom miljöfrågor och samverkar med många aktörer, både privata och offentliga, för att genomföra det uppdrag vi får från regeringen. Här har naturligtvis inköp en stor påverkan på våra möjligheter att uppnå målen. Naturvårdsverkets vision är ”En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer”. Det är otroligt inspirerande att få bidra till den visionen genom effektiva, affärsmässiga, rättssäkra och hållbara inköp.

Så långt frågorna och svaren. I grunden är Anna Nygård utbildad civilingenjör i industriell ekonomi. I samband med ett traineeprogram och examensarbete kring att rationalisera inköp med elektroniska lösningar på ABB i Västerås, kom Anna in på inköpsfrågor.

Tio år i privat sektor
Efter tio års inköpsarbete i den privata sektorn, bland annat på ABB och Husqvarna gick hon över till den offentliga sektorn 2010 och blev upphandlare på Arbetsförmedlingen. Det rapporteras i SOI:s nyhetsbrev och på organisationens hemsida.

Hon berättar i SOI:s nyhetsbrev att hon bland annat var med och startade Arbetsförmedlingens arbete med kategoristyrda inköp. Detta ledde till ett brett införande för samtliga varor och tjänster som myndigheten köper.

Affärsmässighet
Till Annas hjärtefrågor hör affärsmässighet och effektivisering. Här ingår dialogen med leverantörerna. Anna menar att det finns enorma möjligheter att påverka hela branscher genom offentliga inköp och upphandlingar.

I SOI:s nyhetsbrev får Anna slutfrågan om vad hon helst gör när hon inte jobbar. På det svarar hon att hon helst gör saker med familjen som har en stuga i Härjedalen. Familjen har fyra barn mellan nio och 17 år och idrottsintresset är stort: fotboll, hockey, innebandy, längdskidor och en hel del andra sporter finns på agendan.
– Så vi har inga sysselsättningsproblem, avslutar Anna Nygård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *