S föreslår ändring i kommunlagen

Socialdemokraterna vill förbjuda kommuner och landsting att sälja offentlig egendom till underpris.

I budgetlagen finns idag en formulering som föreskriver att försäljning av statlig egendom ska ”genomföras affärsmässigt”. Det nya förslaget innebär att samma formulering införs i kommunallagen.

I praktiken innebär det stopp för försäljningar av exempelvis förskola och hemtjänst till underpris, där syftet endast är att öka andelen privata utförare av offentligt finansierad verksamhet. Det är redan idag förbjudet för kommuner att ge individuellt stöd till företag och privatpersoner. Socialdemokraterna föreslår att den nya lagstiftningen kallas Lex Tibble.

Källa: Socialdemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *