S-topp öppnar för LAS-ändringar

Socialdemokraterna kan tänka sig förändringar i den livligt debatterade lagen om anställningsskydd. Det säger nu Anna Johansson, (S), ny ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.
– Men det kräver att arbetsmarknadens parter kommer överens i frågan, tillägger hon
Anna Johansson var infrastrukturminister och fick som högsta politiskt ansvarig avgå i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Nu har hon fått en ny position i rikspolitiken som nyvald ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.
Tidningen Arbetsmarknadsnytt har fått en intervju med henne och Nyheter från Svenskt Näringsliv har också refererat intervjun.

Delar blocken
Lagen om anställningsskydd (LAS) är en fråga som delar de politiska blocken. En del bedömare menar att det i det aktuella politiska läget kan bli en viktig pusselbit i en blocköverskridande regeringsförhandling.
Anna Johansson är tydlig med att Socialdemokraterna inte kan bidra till en förändring som skulle öka ”risken för godtyckliga uppsägningar”. Däremot öppnar hon upp för alternativa lösningar.

Parterna kan samtala
Hon tror att arbetsmarknadens parter skulle kunna sätta sig ner och samtala om en mer välfungerande lagstiftning för anställningsskydd.
Utskottsordföranden jämför med överenskommelsen som parterna slöt om konflikträtten.
– Om parterna ser ett behov av att justera lagstiftningen och gör en överenskommelse, så ska vi ta det på allvar och välkomna en sådan översyn, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *