S vill ha fristående upphandlingsstöd

Socialdemokraterna vill samla upphandlingsstödet hos en fristående myndighet och skapa en nationell upphandlingsstrategi.
Det sa Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot (S) vid en pressträff nyligen då partiets politik för offentlig upphandling presenterades.
Därmed väljer Socialdemokraterna en annan linje än sittande Alliansregering, som valt att placera upphandlingsstödet inom Konkurrensverket, som även är tillsynsmyndighet,
– Sverige är ett land som saknar en nationell upphandlingsstrategi. Det innebär också att vi saknar en nationell politik för detta, sade Ardalan Shekerabi.
Det allmännas kostnader för köp av verksamhet från privata utförare har ökat oavbrutet sedan 2007. Regeringen har under 2014 samlat hela det statliga upphandlingsstödet hos Konkurrensverket, konstaterar S. Tidigare arbetade Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Vinnova, och Miljöstyrningsrådet med upphandlingsfrågor. ”Målet är att stärka upphandlingsstödet, men i praktiken finns en risk att strategiska upphandlingsfrågor som ekologiska och sociala hänsyn marginaliseras när frågorna flyttas till Konkurrensverket”, hävdar man på sin webbplats.
Förutom förslaget att samla upphandlingsstödet hos en fristående myndighet vill det största oppositionspartiet också skapa en nationell upphandlingsstrategi i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Men menar också att det ska tas sysselsättningshänsyn vid upphandling för att stärka sysselsättning och social inkludering, till exempel praktikplatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *