Så håller du en workshop för att övertyga ledningen

Västerås stad delar med sig av erfarenheter i sitt arbete att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Hur arbetar vi för att stödja verksamheterna i deras arbete med att skapa digital samhällsnytta för våra skattemedel? Digitaliseringen behö- ver ses som det strategiskt viktigaste verktyget i vår kommunala verktygslåda där målsättningarna inte är skilda från övriga mål för kommunsverige. Vi berättar om hur vi som central resurs för utveckling och innovation engagerar led- ningen i workshops och forum för att skapa insikt och delaktighet för medarbetaren och mervärde för västeråsaren. Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Peter Mannerhagen, IT-arkitekt, Västerås stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *